Välkommen till Svenska Snustillverkar­föreningen

Om oss

Svenska Snustillverkarföreningen utgör en sammanslutning av företag i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av svenskt snus.

Svenska Snustillverkarföreningens verksamhet inriktas huvudsakligen på att utåt företräda snusbranschen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter, organisationer, företag och enskilda och att utåt företräda snusbranschen i mediala sammanhang.

Se föreningens stadgar här (pdf)

Medlemsföretag är Swedish Match, Skruf Snus och Gotlandssnus.

Ordförande är Rasmus Bäckström och kontaktperson är Generalsekreterare Patrik Strömer, som båda är anställda på Livsmedelsföretagen.

Patrik nås på patrik.stromer@li.se eller +46 72 505 57 43.

Snusforumet

Snusforumet är en redaktionell sida och nyhetsbrev som drivs av Svenska Snustillverkarföreningen för att öka kunskapen om svenskt snus hos beslutsfattare och opinionsbildare. Snusforumet syftar till att bidra med kunskap och fakta kring svenskt snus. Man kan hålla sig uppdaterad och följa debatten genom att prenumerera på Snusforumets nyhetsbrev.

Kontakta oss

Svenska Snustillverkarföreningen
C/O Livsmedelsföretagen
Box 556 80 (postadress)
Storgatan 19 (besöksadress)
Stockholm 102 15
Sverige

 

Generalsekreterare Patrik Strömer

Tel: +46 72 505 57 43
Email: patrik.stromer@li.se

Bild i hög upplösning

In English

The Association of Swedish Snus Manufacturers represents companies that produce, market, and sell Swedish snus. Members include Swedish Match, Skruf Snus and Gotlandssnus. Members of the association are also members of the Swedish Food Federation (Livsmedelsföretagen) which represents the food industry in interactions with government authorities, regulators, and the media.

The association also operates Snusforumet, an online news and information hub that aims to increase knowledge and awareness of Swedish snus among public health experts and policymakers around the world.

Press and other inquiries should be directed to Patrik Strömer, the association’s Secretary General. Patrik can be reached at patrik.stromer@li.se or +46 72 505 57 43.